Klimaat & Energie Archives - Duurzaam Ondernemen

Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Klimaat & Energie Archives - Duurzaam Ondernemen

 • Voornemen om Subsidie Verduurzaming mkb te verlengen en in verbeterde vorm te heropenen
  05 december 2022
  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen om de Subsidie Verduurzaming mkb (SVM) te verlengen en in verbeterde vorm te heropenen. " Met de SVM kunnen mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, subsidie krijgen voor professioneel advies en ondersteuning voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen. De SVM was aanvankelijk voor […]

 • Solarfields plaatst grootste groene elektrolyser van Nederland naast zonnepark Vloeivelden
  05 december 2022
  Solarfields heeft samen met Avitec en Repowered de eerste subsidie binnen voor het plaatsen van een elektrolyser naast het zonnepark Vloeivelden Hollandia. De elektrolyser wordt geplaatst om de opgewekte stroom beter te benutten. De provincie Drenthe heeft besloten het project een incidentele subsidie van €100.000 te geven “om de waterstofeconomie in Drenthe verder aan te […]

 • De Nederlandse politie verduurzaamt stapsgewijs
  05 december 2022
  De politie wil vanuit haar maatschappelijke positie actief bijdragen aan een duurzame samenleving, aan de rijksbrede doelen op het gebied van duurzaamheid en aan de klimaatdoelstellingen zoals die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. De politie is nu bezig om zich te certificeren voor de CO₂-Prestatieladder. Met deze managementmethodiek kan de politie stapsgewijs en op een […]

 • Wereldprimeur: Alliander verwarmt woningen met waterstof via bestaand gasnet
  02 december 2022
  Een wereldprimeur in Lochem (Gld). Vanaf vandaag worden daar in de wijk Berkeloord voor het eerst twaalf bewoonde woningen verwarmd met waterstof via het bestaande aardgasnet. Bij deze pilot onderzoekt Alliander op verzoek van de bewoners van deze monumentale panden of waterstof een goed alternatief is voor aardgas voor het verwarmen van woningen. Alliander werkt daarbij samen […]

 • Verduurzaming industrie: concurrentiegevoelige gegevens nodig voor planning energie-infrastructuur
  01 december 2022
  Verduurzaming van de industrie is een hoeksteen van het Nederlandse klimaatbeleid. Hiervoor is uitbreiding van infrastructuur voor elektriciteit, waterstof, CO2 en warmte nodig. Daarom zijn de Cluster Energiestrategieën (CES’en) opgesteld. Voor verzwaring van het elektriciteitsnet hebben netbeheerders exactere en concretere cijfers van de industrie nodig dan ze nu krijgen. Het PBL heeft in samenwerking met […]