Tijd

Tijd is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. De tijd wordt wel gezien als een opeenvolging van tijdstippen. Daarnaast kan bepaald worden hoelang een gebeurtenis na een andere plaatsvindt. Het betreft dan de tijdsduur tussen twee tijdstippen. Tijd is het begrip waarmee deze volgorde en duur worden beschreven. Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als de vierde dimensie.

Bron: Wikipedia

Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos.

Moeder Teresa

Moeder Teresa

Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te laat.

Johan Cruijff

Johan Cruijff

Er is een tijd van komen en gaan maar de tijd van gaan is nu gekomen.

Toon Hermans

Toon Hermans

De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.

Albert Einstein

Albert Einstein

Astronomisch uurwerk van Praag

Astronomische klok Praag

Het astronomische uurwerk van Praag is een middeleeuws astronomisch uurwerk in het centrum van de Tsjechische hoofdstad Praag. Het uurwerk is bevestigd aan de zuidelijke muur van het Oudestadsraadhuis aan het Oudestadsplein in de Oude Stad van Praag.